Land Record : १८८० पासूनचे जुने सातबारे पहा.

Land Record १८८० : पासून चे जुने सातबारा फेरफार पहा. MiLand Record १८८० : पासून चे जुने सातबारा फेरफार पहासध्याच्या काळात एखादी जमीन खरेदी करायची म्हटलं की त्या जमिनीसंदर्भाचा इतिहास माहीत असणे आवश्यक ठरते; अन्यथा शेवटी लाखों रुपये मौजून खरेदी केलेल्या जमिनीबाबत अनेक कोर्ट कच्याची वारी करावी लागते. त्यामुळे खरेदीपूर्वी जमीन मूळ कुणाची होती, त्यात…

Read More